Уште еден доказ дека фалбата е ‘рѓа

Малиот фалбаџија ја научи лекцијата на млади години.