Уште еден градежен работник ја погрешил професијата, но тука се колегите да ја исправат неправдата

Отсекогаш сакал да стане диџеј и да фаќа девојки наместо малтер, па колегите се погрижија да ги добие своите 5 минути слава.