Уште не излегло од пелени, а такви елегантни движења има додека игра

Позитив на денот!