Вака децата треба да се учат да бидат добри луѓе, уште од мали, преку игра

Кога и родителите ги учат децата на хуманост на емпатија и во наставниците во училиштето исто така, се раѓа здрава нација, во која парите не се главниот двигател на општеството.