Вака изгледа еден сосема обичен ден на еден Монголец на -35°C

Природата во Монголија е сурова, но во исто време и дарежлива, ако знаеш како да ја искористиш.