Вака изгледа паметен риболов

5 риби со еден замав.