Вака изгледа процесот зарачно правење на уникатна свеќа

Навистина вакво нешто би било одлична декорација во домот.