Вака изгледа таксист од 21-виот век

Таксистот сака да е во тек со сите случувања.