Вака ќе изгледаат телефоните во не толку далечна иднина, според визијата на дизајнерот Аристарк Чернишев

Концептот е навистина многу оригинален и различен од сѐ она што до сега сме виделе. Можеби навистина технологијата ќе тргне во правен на „оживување“ на машините. Авторот го нарече уредот „Личен информациски организам“.

Ако размислиме какви беа мобилните телефони пред 10 години, а какви се сега, овој дизајн би можел да стане реалност и за 10-20 години.