Вака НЕ се шета куче во црна темница!

Ај што човекот поминува улица каде што ќе му текне, уште па и се облекол целиот во црно, да не случајно го забележи некој возач. Вака изгледаше целата ситуација од гледна точна н возачот, кој заслужи комплимент за своите рефлекси.