Вака ние во Битола одиме на Коледе!

Снег заврнало, немал панталони, па што дека! Традицијата мора да се испочитува!

Автор: Катерина Поповска