Вака се дава гол на фудбалче, а не како тебе!

Ако мислите дека вие сте мајстор во играње фудбалче, што ќе кажете за овој потег?