Вака се прави ѕвезда за брзо трезнење

Не само што се отрезни, туку и му дојде паметот да не го прави ова друг пат.