Вака се скока бомба, а не како тебе!

Полесно е кога телото ти има облик на бомба од 200 килограми.