Вака ти изгледа детството, кога татко ти е од „Продиџи“ генерацијата

Му купил на синот тапани, за да има со што да си игра тој, додека го чува. Типично татковски :).