Вака турските власти вршат дезинфекција на сите улици!

Некој се крие, некој се бори со сите сили. Зависи колку ти е длабок џебот.