Ваква е состојбата на улиците на Англија и вака се почитуваат препораките за социјална дистанца и носење заштита

И потоа се чудиме зошто во развиените европски земји бројките се толку високи. Ние сме 100 пати попослушни од ова.