Ваква магична четка е „револуција“ во варосувањето

Спиете ли мирно молери?