Ваква снаа ниту еден македонски татко не сака да му влезе дома

Само неколку дена ѝ требаат на снаата за да му ја среди ракијата што си ја планирал за цела зима.