Вакво ви е утрото, ако вечерата ви била многу лута и зачинета

Кој е по лутото, знае!