Валкана другарска шега од старата школа

Кога другарите ти се пијани, сѐ можеш да очекуваш, па дури и ваква глупост.