Важно се движи, а како? Тоа е вистинска мистерија!

Мотика шофер на денот!