Вечерва ќе се јаде пилешко во населбата околу овој бразилски автопат

Не само вечерва, пилешко ќе се јаде и целата наредна недела :).