Вечната мистерија „Како клучот отклучува“, конечно објаснета на едноставен начин

Механизмот бил попрост отколку што мислевте, нели?