Велосипедистите шибаат по автопат и око не им трепнува… А ТРЕБА!

Со еден удар, два зајаци отепа :).