Велосипедистот возеше во погрешна лента и работите ескалираа

Едно по едно се насобраа додека не дојде полицаецот.