Вербата му помогна да се ослободи од синџирите

Во ред можно е и неговата големина да игра мала улога.