Верниот четириножен пријател е најсреќен кога сопственикот се враќа дома со автомобилот (Позитив на денот!)

Правило е секогаш прозорецот на автомобилот да биде отворен, за да може да се поздрават како што доликува.