Виц за руските автомобили

Прашале еден Русин:
– Какви автомобили возат Русите по селски патишта?
– Запорожец, се разбира?
– А од селото до градот?
– За тоа имаме Москвичи.
– А за градски патишта?
– Лада.
– А за што ви е тогаш Волгата?
– За убавите меѓуградски патишта!
– А со што одите во странство?
– Во странство не одиме!
– А ако некогаш морате?
– Е ако мораме – со тенкови!