Видеото кое го разбранува интернетот, некој мисли дека детето што се ниша е свртено кон камерата, а друг кон зградата

Каков ви изгледа вам?