Виртуозот со моторна пила му даде втор, вечен живот на пресеченото дрво

Целиот творечки процес е многу интересен за гледање, а резултатот е особено импресивен.