Вистинската љубов сепак постоела и тоа во мојот двор

Желките се толку многу заљубени, што не ме забележаа дека ги снимам од непосредна близина.