Вистинската забава почнува, дури кога некој од другарите ќе заспие и за’рчи

Последниот е најјак :).