Вклучување во сообраќајот како газда

Што има ти да му ја мислиш, нека му ја мислат другите!