Влечење на јаже, кајакарска верзија

Можеби спортот е необичен, но делува прилично забавно.