Внимавај другар, имаш лута жена на покривот!

Другарот очигледно знае, а знае и дека гадно ја оплескал работата штом волку ја налутил жената.