Војнички тренинг со екстра ниво на тешкотија

Војникот е инает и никогаш не се откажува.