Во бразилската автоперална веселата атмосфера не траеше долго

Толку од танцот, а и од носот на шизикот.