Во Гостивар наместо редар за регулирање на редот се користи нешто друго

Во Гостивар на спортските натпревари, наместо редар за контрола и воспоставување на редот, се користи радар.

На социјалните мражи се појавија коментари дека “можеби мери колку брзо трчаат играчите“.