Во куќата има ред: Прво да му се заблагодариме на Господ за храната, а потоа ќе јадеме

Човекот си ги воспитал и кучињата да го почитуваат редот.