Во меѓувреме, додека трае карантинот на Балканот: Изненадување!

Вклучете тон и гледајте до крај!