Во меѓувреме во португалскиот парламент…

На толку труд и мака да се изведе инклузивноста во парламентот, некој не го досмислил до крај, па го дотепаа човекот.