Во меѓувреме во Шпанија: Птиците во големите градови немаат храна и ги напаѓаат купувачите во супермаркетите

Гулабите се научени луѓето на плоштадите да ги хранат, но во вакви црни времиња, никому не му дошло до седење на плоштад.