Во меѓувреме како живеат пензионерите во Холандија

На добар пат сме да ги стигнеме!