Во меѓувреме во Хонг Конг: Шефе, ни треба нов багер

Грешки сме, луѓе правиме…