Во меѓувреме во Русија (52 слики)

Одамна не сме виделе преку фотографии што се случува во Русија и како Русите се снаоѓаат во ова време-невреме.