Во многу случаи кучињата се похумани и попаметни од луѓето!

Ова е само еден добар пример, од кој може многу да научиме.