Во моето време бабите се играа со внуците

Очигледно и бабите не се она што беа.