Во секој спорт важно е да се опфатат сите агли

За да се даде финална оценка мора добро да се набљудува.