Во тренд било да се носи запалка наместо обетка?! Генијална идеја!

Девојката сакаше да покаже на камера дека се работи всушност за вистинска запалка.